Kierownictwo | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kierownictwo

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański - Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. umiędzynarodowienia i innowacji

mgr inż. Iwona Małecka - Dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski - Kierownik Zespołu Ochrony Antykorozyjnej

dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG - Kierownik Zespołu Hydroakustyki

dr inż. Grzegorz Kostro - Kierownik Zespołu Obrony Biernej Okrętu

mgr inż. Tomasz Sauer - Kierownik Zespołu Techniki Głębinowej