Politechnika Gdańska

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 348 60 60 , +48 58 348 61 72
e-mail: ctbo@pg.edu.pl

NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620

Konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569


mgr inż. Iwona Małecka
Dyrektor
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
+48 453 679 759
iwona.malecka@pg.edu.pl

mgr Gabriela Dworak
Specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-53
+48 58 348 61 72
gabriela.dworak@pg.edu.pl

mgr Tomasz Kępa
Specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51
+48 58 347 20 55
tomasz.kepa@pg.edu.pl