Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Politechnika Gdańska

Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności

ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel. +48 58 348 60 60 , +48 58 348 61 72
faks +48 58 347 27 90
e-mail: ctbo@pg.edu.pl

NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620

Konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569


mgr inż. Paweł Zariczny
Dyrektor
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
+48 58 348 60 60
pawel.zariczny@pg.edu.pl

mgr inż. Iwona Małecka
Zastępca dyrektora
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
+48 58 348 61 72
iwona.malecka@pg.edu.pl

mgr Tomasz Kępa
Specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51
+48 58 20 55
tomasz.kepa@pg.edu.pl