Zakres działalności Centrum obejmuje m.in.:
 • demagnetyzację okrętów,
 • poligony pomiarowe pól fizycznych,
 • wykrywanie obiektów podwodnych,
 • magnetometry,
 • aparaturę medyczną i chemiczną,
 • systemy hydroakustyczne aktywne i pasywne,
 • detekcję i estymację parametrów sygnałów,
 • filtrację przestrzenne,
 • przetworniki i anteny hydroakustyczne,
 • propagację sygnałów akustycznych w morzu,
 • akustykę teoretyczną,
 • szerokopasmowe sygnały i pola akustyczne,
 • metody zobrazowania sygnałów hydroakustycznych,
 • układy nieliniowe,
 • pojazdy głębinowe,
 • systemy ochrony katodowej.

 

 

   

   _