Produkty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Produkty

W skład oferty Centrum wchodzą:
 • Systemy pomiarowe pól fizycznych okrętów: magnetycznego, hydrodynamicznego, elektrycznego, hydroakustycznego, pola cieplnego
 • System automatycznej regulacji prądów w okrętowych uzwojeniach demagnetyzacyjnych do minimalizacji pola magnetycznego indukowanego
 • System generacji impulsów prądowych w uzwojeniach demagnetyzacyjnych nawiniętych na ferromagnetycznym kadłubie okrętu
 • System automatycznego sterowania procesem demagnetyzacji pola magnetycznego
 • System magnetometryczny do wykrywania i śledzenia z platform powietrznych obiektów podwodnych
 • Hydroakustyczne systemy aktywne (sonary, echosondy, systemy dokowania)
 • Hydroakustyczne systemy pasywne (sonary z anteną holowaną i z anteną gradientową)
 • Hydroakustyczne urządzenia pomiarowe (mierniki prędkości dźwięku, wyznaczanie tras propagacji dźwięku)
 • Układy analogowe małej mocy (wzmacniacze, filtry, generatory, mieszacze, układy regulacji itp.)
 • Układy dużej mocy (impulsowe wzmacniacze mocy, zasilacze) oraz układy cyfrowe i mikroprocesorowe
 • Systemy komputerowe pracujące w czasie rzeczywistym
 • Zespoły zobrazowania, rejestracji i transmisji sygnałów cyfrowych
 • Przetworniki ultradźwiękowe i anteny hydroakustyczne
 • Morskie bezzałogowe systemy mobilne do zastosowań cywilnych i militarnych, w tym dwa pojazdy autonomiczne
 • Systemy ochrony katodowej