Systemy hydroakustyczne

  • SQR-19 PG – sonar holowany ZOP na fregatach OHP
  • MG-89 DSP – sonar podkilowy na trałowcach bazowych
  • SHL-200 DSP – sonar boczny na trałowcach bazowych i niszczycielach min
  • OKA-2M - sonar dalekiego zasięgu OKA-2M do wykrywania okrętów podwodnych