Systemy obrony biernej okrętu 

  • BSDO - Brzegowa Stacja Demagnetyzacji Okrętów  w Porcie Wojennym Gdynia
  • Poligon P3 - poligon pomiarowy pól fizycznych nr 3 na Zatoce Gdańskiej
  • M-01 i ED-91 - poligon pomiarowy pól fizycznych na Zatoce Gdańskiej
  • OUD - Okrętowe Urządzenie Demagnetyzacyjne okrętu
  • Pława kierunkowa - urządzenie nawigacyjno-sygnalizacyjne do oznakowania akwenu poligonu pomiarowego
  • SSPD - System Sterowania Procesem Demagnetyzacji
  • Mniszka - system magnetometryczny przeznaczony do poszukiwania i rozpoznawania obiektów podwodnych
  • MAG-10 - system magnetometryczny przeznaczony do wykrywania okrętów podwodnych 
  • TM-05 - magnetometr przenośny do pomiaru pola magnetycznego okrętu
  • SDSM  - Stacja Diagnostyczna Systemów Magnetycznych

 

_