Biuro Centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Centrum

Biuro Centrum 

Biuro koordynuje prace realizowane w Zespołach, zapewnia im logistykę łącznie z postępowaniami Zamówień Publicznych oraz obsługę kancelaryjną i finansową. Ponadto uczestniczy w procesie Zarządzania Jakością w Centrum, prowadzi działania promocyjne i marketingowe Centrum oraz reprezentuje Zespoły w kontaktach zewnętrznych.

Pracownicy Biura:             

mgr Gabriela Dworak                                
mgr Tomasz Kępa    

Pełnomocnik ds. systemu jakości i kontroli obrotu

mgr inż. Natalia Jasiewicz

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 mgr Urszula Markowska