• 2021-08-19

  Współpraca PG z MON w ramach offsetu dla Marynarki Wojennej RP

  W dniu 17. sierpnia 2021 r. Politechnikę Gdańską wizytował płk. Robert Frommholz, dyrektor Biura ds. Umów Offsetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz płk. Michał Hresiukiewicz, radca prawny BdsUO MON. Podczas pobytu na PG spotkał się m.in. z władzami uczelni, dyrekcją Centrum Morskich Technologii Militarnych PG oraz przedstawicielami Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i...

 • 2021-07-12

  Metrologia magnetometrów przenośnych typu TM-05

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej podpisało w dniu 07.07.2021 r. z Komendą Portu Wojennego Gdynia umowę na „Sprawdzenie metrologiczne magnetometrów przenośnych typu TM”. Politechnika Gdańska CMTM była jedynym oferentem w postępowaniu ogłoszonym w czerwcu br. Przedmiotem prac jest wykonanie sprawdzenia metrologicznego sześciu kompletów...

 • 2021-07-12

  OPM Ukwiał i OPM Głuptak na okrętach 8. FOW

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej podpisało w dniu 06.07.2021 r. z Komendą Portu Wojennego Świnoujście umowę na „Wykonanie naprawy głównej systemu głębinowego Ukwiał, modyfikację PKO systemu OPM Głuptak, montaż systemu na okrętach t. 207 wraz ze szkoleniem”. W ramach kontraktu okręty TR 641 i TR 642 uzyskają zdolność do użytkowania...

 • 2021-03-24

  Specjaliści PG CMTM naprawią Symulator broni podwodnej AMW

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej podpisało w dniu 18.03.2021 r. z Komendą Portu Wojennego Gdynia umowę na "Naprawę główną symulatora broni podwodnej Akademii Marynarki Wojennej". Zakres prac, oprócz wymiany sprzętu komputerowego i multimedialnego na nowy, obejmuje również aktualizację oprogramowania symulatora. Termin realizacji zamówienia to...

 • 2021-03-22

  Centrum Morskich Technologii Militarnych z kolejnymi zamówieniami na naprawę sprzętu wojskowego

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej podpisało w dniu 25.03.2021 r. z Komendą Portu Wojennego Gdynia trzy umowy na realizację nw. prac: 1. Naprawę systemu OPM Głuptak z ORP "Kormoran", 2. Naprawę miernika prędkości dźwięku VALEPORT LIMITED MIDAS SVP 49373 z ORP "Kormoran", 3. Naprawę głębinowego systemu przeciwminowego UKWIAŁ - 1 szt. na ORP...

 • 2020-11-09

  OPM Ukwiał i jego nowe możliwości

  W październiku br. pracownicy Politechniki Gdańskiej zaprezentowali przedstawicielom 8. FOW możliwości wykorzystania OPM Ukwiał na trałowcach proj. 207P. Czytaj więcej: https://oio.pg.edu.pl/news/-/asset_publisher/ktbCAMUtV2uE/content/pokaz-mozliwosci-opm-ukwial http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/32646?t=Ukwialy-na-tralowcach

 • 2020-09-14

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej naprawi magnetometr wieloczujnikowy t. MS-83 w Gdyni

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, jako jedyne, złożyło ofertę w postępowaniu, ogłoszonym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia na Naprawę stacjonarnego magnetometru wieloczujnikowego typu MS-83. Umowa na realizację prac została podpisana w dniu 03.09.2020 r. Termin realizacji prac to listopad 2021 r. Czytaj...

 • 2020-07-29

  Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej naprawi system głębinowy "Ukwiał"

  Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, jako jedyna, złożyła ofertę w postępowaniu, ogłoszonym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, na naprawę systemu głębinowego Ukwiał, eksploatowanego na okręcie ORP "Czajka". Umowa na realizację prac została podpisana w dniu 10.08.2020 r. Specjaliści Politechniki Gdańskiej na wykonanie prac mają 60 dni. Czytaj...